4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama

http://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-2017-24.pdf