BİLİRKİŞİLİK YAPABİLMEK İÇİN 5 YIL KIDEM VE TEMEL EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ!

BİLİRKİŞİLİK YAPABİLMEK İÇİN 5 YIL KIDEM VE TEMEL EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ!!!

Bilirkişilik kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde bilirkişilik yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi alma ve sertifika sahibi olma şartı getirilmiştir.

Bilirkişilik Temel Eğitimi , 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınacak olan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik, ve pratik bilgileri kapsayacak bir eğitim programıdır.

Söz konusu program 18 saati teorik 6 saati uygulama eğitimi olmak üzere 24 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır. Bilirkişilik Temel eğitim programını tamamlayanlara, Sertifika verilecek olup sertifika sahibi olanlar , kendi bölgelerindeki Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan ilandaki diğer şartları taşımaları halinde , Bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bilirkişilik Temel eğitimini tamamlamayanlar bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunmayacaklardır.

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasında düzenlenecek ve TÜRMOB tarafından verilecek olan Bilirkişilik Temel Eğitim Programına katılmak isteyen bütün sektörlerden Bilirkişilik yapabilecek kişilerin 16.10.2017 tarihine kadar 5 yıllık mesleki kıdemi olan herkes müracaat edecektir. Müracaatlar http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresinden yapılacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, odamızdan alınabilir.

Odamız irtibat telefonu;
( 0388 ) 212 00 30
( 0388 ) 233 28 91

Hikmet BEKİL

Niğde Mali Müşavirler Oda Başkanı